espa

Η επιχείρηση…ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε… που εδρεύει στην περιφέρεια …Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…. εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι …199.573,79… € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε …99.786,90… € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

✔Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

✔Μηχανήματα – Εξοπλισμός

✔Άυλες Δαπάνες

✔ Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

✔ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

✔ αύξηση της κερδοφορίας της

✔ ενίσχυση της εξωστρέφειας

✔ επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

✔ εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες

✔ αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

✔ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

✔ δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.